Sedumdak Utrecht campagne

Abri’s in Utrecht voorzien van duurzame Sedumdaken

Van april tot en met eind mei zijn in Utrecht 300 abridaken voorzien van Sedum. Er is gekozen voor Sedum omdat dit bevorderlijk is voor de luchtkwaliteit en zorgt voor vermindering van fijnstof in de lucht. Clear Channel is hiermee de eerste exploitant die dit op een dergelijk grote schaal uitrolt.

Gezien het aantal daken dat we voorzien van Sedum heeft dit ook een dusdanige impact op de luchtkwaliteit in de stad Utrecht. Naast de Sedumdaken worden er in Utrecht in het kader van duurzaamheid ook nog 100 abridaken voorzien van zonnepanelen.

© Clear Channel / Barbra Verbij