Onderzoek zichtbaarheid in landelijke en stedelijke omgeving

Outdoor uitingen in een niet-stedelijke omgeving trekken meer aandacht

Uit onderzoek van Clear Channel Nederland en Validators blijkt dat outdoor uitingen in niet-stedelijk gebied een beter aandachttrekkend vermogen hebben dan uitingen in stedelijk gebied.

Landelijke en stedelijke omgeving

Clear Channel beschikt over outdoor objecten in zeer uiteenlopende gemeentes en gebieden. Hieruit is de vraag ontstaan of het aandachttrekkend vermogen van outdoor uitingen verschilt tussen relatief rustige gebieden en relatief drukke gebieden. In samenwerking met Validators heeft Clear Channel daarom het aandachttrekkend vermogen van outdoor uitingen in een landelijke en stedelijke omgeving in kaart gebracht.

 

Aandachttrekkend vermogen

In een niet-stedelijke, relatief rustige omgeving vallen outdoor uitingen meer op (zichtbaarheidspercentage: 48%) dan in een stedelijke en relatief drukke omgeving (zichtbaarheidspercentage: 32%). Daarnaast wordt in niet-stedelijk gebied in een hoger percentage van de keren dat er naar een uiting gekeken wordt nog minimaal één keer teruggekeken (34% vs 23%). Echter weten outdoor uitingen in een stedelijke omgeving iets langer de aandacht vast te houden dan outdoor uitingen in niet-stedelijk gebied.


Vormgeving

Naast de locatie van de uiting langs de weg speelt ook de vormgeving van de uiting een rol in de opvallendheid. Zo vallen lichtgekleurde uitingen door hun contrast met de omgeving meer op in een stadse omgeving, terwijl kleurrijke uitingen met een centraal element in de uiting beter zichtbaar zijn in een rustige, niet-stedelijke omgeving. Wanneer uitingen goed opvallen in een bepaalde omgeving resulteert dit niet per definitie in een hogere merkoverdracht. Factoren als de leesbaarheid op afstand en de herkenbaarheid van de uiting spelen onder andere een belangrijke rol.

Meer informatie over dit onderzoek lees je in de whitepaper ‘Het aandachttrekkend vermogen van outdoor uitingen in een stedelijke en niet-stedelijke omgeving’.