gebruikte creatie onderzoek

Het toegevoegde effect van Digital Out of Home

In de eerste helft van 2023 zijn de out of home (OOH) bestedingen met 9% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze groei wordt grotendeels veroorzaakt door de groei van digital (+24%).

Met deze stijgende vraag blijft ook het aanbod van digitale schermen op straat sterk groeien. Maar wat is nu eigenlijk het toegevoegde effect van digital out of home? Dat hebben wij onderzocht in samenwerking met onderzoeksbureau Validators. Lees de interessante uitkomsten van het onderzoek.

Wil je meer informatie over deze case of heb je interesse in andere onderzoeksmogelijkheden? Neem dan contact op met Karel Stoel, via karel.stoel@clearchannel.nl